การร่างหนังสือ

           เผยแพร่เป็นวิทยาทานเกี่ยวกับ การร่างหนังสือ (การเขียนข้อพิจารณาของฝ่าย
  อำนวยการ) แบบฝึกหัดการร่างหนังสือด้วยตนเอง บทความและงานนำเสนอที่เขียนขึ้น
  จากประสบการณ์ในการทำงาน เช่น ศิลปะการบริหารงานของหัวหน้างาน การพัฒนา
  ทักษะความคิดเพื่อการปรับปรุงงาน การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ จริยธรรมในการ
  ทำงาน การปฏิบัติหน้าที่นายทหารคนสนิท (ฝ่ายอำนวยการประจำตัว) การปฏิบัติหน้าที่
  ฝ่ายอำนวยการประสานงาน การพูดหน้า้ห้องเรียน เป็นต้น

ประวัติผู้เขียน  doc

คิดอย่างไรจึงไ้ด้ทำเว็บนี้

  วันที่สร้าง      02/09/2548 

  วันที่ปรับปรุง  01/08/2555        

  วันที่  09 กุมภาพันธ์ 2558        

  จำนวนผู้ชม 318,930

เว็บการร่างหนังสือที่โอเคเนชั่นบล๊อก

มีรูปภาพและวิดีโอคลิป

   e-book

  ถาม - ตอบ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

  ตัวอย่างหนังสือราชการบางเรื่อง

  สไลด์โชว์ที่ให้ข้อคิดดี ๆ (ดาวน์โหลด)

   เรื่องสั้นหน้าเดียวจบที่ให้ข้อคิดดี ๆ

  เบ็ดเตล็ด

  เอกสารประกอบการบรรยาย_เปิดอ่าน

  พาวเวอร์พ้อยท์ประกอบการบรรยาย (เปิดด้วย IE)

 • การร่างหนังสือ (ส่วนที่1)
 • การร่างหนังสือ (ส่วนที่2)
 • ฝ่ายอำนวยการประสานงาน (ส่วนที่1)
 • ฝ่ายอำนวยการประสานงาน (ส่วนที่2)
 • ฝ่ายอำนวยการประสานงาน (ส่วนที่3)
 • ศิลปะการบริหารงานของหัวหน้างาน
 • การพัฒนาทักษะความคิดเพื่อการปรับปรุงงาน
 • การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์
 • จริยธรรมในการทำงาน (ฉบับเต็ม - ทหาร)
 • จริยธรรมในการทำงาน (พลเรือน)
 • จริยธรรมในการทำงาน (ย่อ)
 • การพูดหน้าห้องเรียน

  ดาวน์โหลดไฟล์พาวเวอร์พ้อยท์เต็มรูปแบบ

 • การร่างหนังสือ 117 สไลด์ 11,634 KB
 • การร่างหนังสือ 53 สไลด์ 1,717 KB
 • การร่างหนังสือ 31 สไลด์ 3,627 KB
 • การเขียนหนังสือราชการ 1,036 KB
 • ลักษณะของหนังสือราชการ 4,709 KB
 • การจดรายงานการประชุม 967 KB
 • การเขียนคำกล่าวในพิธี 354 KB
 • การแก้ร่างหนังสือราชการ 382 KB
 • สรุปเทคนิคการร่างหนังสือราชการ 2,500 KB
 • ฝ่ายอำนวยการประสานงาน 10,265 KB
 • ศิลปะการบริหารงานของหัวหน้างาน 5,265 KB
 • การพัฒนาทักษะความคิดเพื่อการปรับปรุงงาน 6,962 KB
 • การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ 2,143 KB
 • จริยธรรมในการทำงาน 9,050 KB
 • การพูดหน้าห้องเรียน 1,170 KB